Diócesis de Astorga

Noticias

RVDOS. D. JOSÉ ANTONIO CRESPO FRANCO Y D. FRANCISCO REQUENA GARCÍA

31 - agosto - 2022

Párrocos “in solidum”, siendo el moderador de la cura pastoral D. José Antonio Crespo Franco, de:

As Ermitas

A Veiga do Bolo

Buxán

Cambela

Casdenodres

Castromarigo (Candeda do Bolo)

Celavente

Celeirós

Chandoiro

Chao do Castro (Valbuxán y Vilaseco)

Curra

Espiño

Fornelos do Bolo

Lamalonga

Lentellais

Meda

Meixide

O Bolo

Outardepregos

Prada do Bolo

Prado

Riomao

San Martiño do Bolo (Aceveda y Barxa)

Santa Cruz

Soutipedre

Teixido (San Pedro dos Nabos)

Tuxe (A Rigueira y O Vao)

Valdanta (Chao das Donas)

Xava