Diócesis de Astorga

Parroquias

[X]

A Espasa, (San Cosme) (Bº)

Barrio de Chandrexa de Queixa