Diócesis de Astorga

Parroquias

Xagoaza (San Miguel)

Xagoaza (San Miguel)

Párroco/s: Jesús Álvarez Álvarez
32317
Xagoaza - Ourense