Diócesis de Astorga

Parroquias

[X]

Zamorela (San Miguel) (Bº)

Barrio de Requeixo de Queixa